Ekspluatācijas noteikumi

Durvju transportēšanas, uzglabāšanas, montāžas, ekspluatācijas un apkopes noteikumi.

 1. Durvis drīkst transportēt un uzglabāt tikai horizontālā stāvoklī, iepakojumā, kas aizsargā durvis no mitruma utml. faktoru ietekmes, starp durvīm ir jābūt starplikām. Kravai ir jābūt labi nostiprinātai atbilstoši pārvadāšanas noteikumiem.
 2. Lai izvairītos no durvju deformācijas, tās jāuzglabā horizontālā stāvoklī uz paliktņiem, kas izslēdz durvju vērtnes ieliekšanos un vērpšanos. Telpas temperatūra no +10o C līdz +30o C un relatīvais mitrums no 40% līdz 60%.
 3. Durvīm, kas paredzētas ekspluatācijai iekštelpās, jānodrošina telpas temperatūra no +10oC līdz +30oC un relatīvais mitrums no 40% līdz 60%.
 4. Ārdurvis un ārdurvju blokus atļauts montēt tikai zem jumtiņiem, kuri nodrošina aizsardzību pret nokrišņiem un tiešiem saules stariem.
 5. Durvju komplektu montāža ir kategoriski aizliegta pie neatbilstošiem telpas klimatiskajiem apstākļiem.
 6. Aizliegts uzstādīt durvis pirms apmešanas un špaktelēšanas darbu veikšanas.
 7. Uzmanību! Durvju komplektu montāžu jāveic kvalificētam speciālistam. Durvju komplektu montāžas instrukcijas neievērošana un nekvalificētas darbības var radīt neatgriezeniskus durvju konstrukcijas bojājumus, kas izslēdz iespēju saņemt garantijas pakalpojumus.
 8. Gadījumā, ja durvju komplektu montāžas laikā uz durvīm nokļūst montāžas putas, tās nedrīkst tīrīt svaigas un ar ķīmiskām vielām. Ir jānogaida, kamēr putas sacietē, un tad saudzīgi jānotīra.
 9. Telpās, starp kurām durvis ir uzstādītas, nav ieteicams uzturēt krasi atšķirīgu gaisa temperatūru un mitrumu, kā arī durvis nav ieteicams uzstādīt tuvāk par 0,5 metriem no siltuma avota.
 10. Durvju komplekti jāsargā no mehāniskiem bojājumiem, netīrumiem un ūdens, kā arī no saskarsmes ar karstiem priekšmetiem un ķīmiski aktīvām vielām.
 11. Lai izvairītos no durvju komplektu krāsas izmaiņām to ekspluatācijas laikā, vēlams novērst tiešu saules staru iedarbību.
 12. Ekspluatācijas laikā durvis jālieto saudzīgi. Lai nesabojātu durvis, furnitūru un/vai to konstrukciju, atverot un/vai aizverot durvis, tās jātur un jāver aiz durvju roktura līdz brīdim, kad durvis ir pilnībā aizvērušās un ir nofiksējusies durvju slēdzenes mēlīte. Durvis nedrīkst atstāt atvērtā stāvoklī, ja starp telpām, kur tās atrodas, ir caurvējš. Aizliegts durvis nofiksēt atvērtā stāvoklī ar tam nepiemērotiem palīglīdzekļiem-ķīļiem, smagiem priekšmetiem utml., jo šāda veida priekšmeti un to pielietošana var neatgriezeniski sabojāt durvis, furnitūru un/vai to konstrukciju.
 13. Durvju komplektu kopšana jāveic ar ūdenī samitrinātu kokvilnas lupatiņu, vai speciāliem mēbeļu kopšanas līdzekļiem, kas nesatur šķīdinātājus. Kategoriski aizliegts durvju kopšanai izmantot pastas/abrazīvus mazgāšanas līdzekļus (piem., trauku mazgājamos līdzekļus, veļas pulverus u.c.).
 14. Kategoriski aizliegts uz durvju vērtnes, kārbas, apmalēm u.c. komplektējošām detaļām līmēt jebkādas līmlentes utml. izstrādājumus.
 15. Durvju komplektu garantija darbojas tikai gadījumā, ja tiek ievēroti visi transportēšanas, montāžas, ekspluatācijas un apkopes noteikumi, kā arī ja Pasūtītājs ne retāk kā reizi gadā veic durvju apsekošanu un regulēšanu.

2019.v.01

Aicinām jūs uzmanīgi iepazīties ar mūsu privātuma un sīkdatņu politiku, pirms lietojiet šo tīmekļa vietni. Šīs vietnes izmantošana nozīmē, ka jūs akceptējat šīs politikas saturu un tam piekrītat.